ENKLARE VÄGAR TILL JOBB OCH KOMPETENS!
  • En arbetsmarknad där alla oavsett ålder, kön, etnicitet, kontaktnät, fysisk
    eller psykisk nedsättning får tillgång till alla jobbmöljigheter.
  • En arbetsmarknad med stor öppenhet så att rekryteringen blir så bred som möjligt och där
    alla, oavsett kvalifikationer och erfarenheter får samma chans att hitta drömjobbet.
  • Där arbetsgivare inte går miste om värdefull kompetens utan får en bättre rekrytering när
    de når ut till fler kvalificerade jobbsökare.

VÄLKOMNA TILL PLATSTORGET!

DAGENS ARBETSMARKNAD

Ökad segregering och sämre rekrytering!

En öppen och en dold arbetsmarknad

Idag finns det en öppen arbetsmarknad för alla arbetslösa och en som är dold. Den dolda är mer än dubbelt så stor. Resultatet blir att det i högre grad är kontakter som avgör om en jobbsökare hittar ett jobb eller inte. De som redan i dag är utsatta drabbas värst.

Ökad segregering och sämre rekrytering!

Att använda egna nätverk är för många arbetsgivare det ända alternativet, men risken finns att stora grupper stängs ute och att segregeringen ökar. Risken är dessutom stor att man som arbetsgivare går miste om värdefull kompetens när man enbart använder sig av egna nätverk och inte vänder sig till en större målgrupp.

Få lediga jobb annonseras

Bara 25% av alla lediga jobb annonseras mot allmänheten. Brist på resurser att hantera alla ansökningar, det kostar pengar, det tar tid att skiva annonstexter, vet inte var man ska annonser – är några av de anledningar arbetsgivare anger.

VÄLKOMNA TILL PLATSTORGET!

Tillsammans kan vi förändra!

Vi vill ha stor öppenhet så att rekryteringen blir så bred som möjligt där alla har chans att hitta och söka de jobb som finns – både annonserade jobb och dolda jobb. Ett öppet nätverk som leder till minskad segregering bland arbetssökande och bättre rekrytering för arbetsgivarna.

Tillsammans med kommuner, privata arbetsgivare och jobbsökare vill vi utveckla Sveriges nya mötesplats – kommun för kommun.
Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Jobbsökare

Hitta ett jobb nära dig

Arbetsgivare

Hitta medarbetare nära dig

Vill du veta mer om Platstorget?